Lluís Masachs Mestres Pintor, dibuixant i il·lustrador de Vilafranca. Des del Penedès al món.
Lluís Masachs Mestres Pintor, dibuixant i il·lustrador de Vilafranca. Des del Penedès al món.
Lluís Masachs Mestres Pintor, dibuixant i il·lustrador de Vilafranca. Des del Penedès al món.
Lluís Masachs Mestres Pintor, dibuixant i il·lustrador de Vilafranca. Des del Penedès al món.
Lluís Masachs Mestres Pintor, dibuixant i il·lustrador de Vilafranca. Des del Penedès al món.
Lluís Masachs Mestres Pintor, dibuixant i il·lustrador de Vilafranca. Des del Penedès al món.
Lluís Masachs Mestres Pintor, dibuixant i il·lustrador de Vilafranca. Des del Penedès al món.
Lluís Masachs Mestres Pintor, dibuixant i il·lustrador de Vilafranca. Des del Penedès al món.
Lluís Masachs Mestres Pintor, dibuixant i il·lustrador de Vilafranca. Des del Penedès al món.
Lluís Masachs Mestres Pintor, dibuixant i il·lustrador de Vilafranca. Des del Penedès al món.
Lluís Masachs Mestres Pintor, dibuixant i il·lustrador de Vilafranca. Des del Penedès al món.
Lluís Masachs Mestres Pintor, dibuixant i il·lustrador de Vilafranca. Des del Penedès al món.